השימוש בפוליגרף והליך הבדיקה

מטרתה של בדיקת הפוליגרף הינו סיוע בחקר האמת. מכשיר הפוליגרף, על אף כינויו העממי "מכונת אמת" הינו מכשיר בידי מומחה הפוליגרף, המסייע לו במהלך תהליך פסיכו-פיזיולוגי מורכב לאבחון אמיתות גרסותיהם של אנשים (מתלונן, עד, חשוד, מודיע וכיו"ב) המעורבים באירוע שבדיון.

עבריינות תעסוקתית

המושג של עבריינות תעסוקתית מתייחס לכל מגוון העבירות המבוצעות על-ידי מועסק  כנגד הארגון המעסיק. אילו יכולות להיות עבירות פליליות , חריגות נוהליות או אתיות כאשר המכנה המשותף ביניהן הוא העדפת האינטרס האישי על פני אינטרס הארגון. האינטרס האישי יכול להיות כלכלי,מעמדי או אידיאולוגי.