השימוש בפוליגרף והליך הבדיקה

מטרתה של בדיקת הפוליגרף הינו סיוע בחקר האמת. מכשיר הפוליגרף, על אף כינויו העממי "מכונת אמת" הינו מכשיר בידי מומחה הפוליגרף, המסייע לו במהלך תהליך פסיכו-פיזיולוגי מורכב לאבחון אמיתות גרסותיהם של אנשים (מתלונן, עד, חשוד, מודיע וכיו"ב) המעורבים באירוע שבדיון.