עבריינות תעסוקתית

המושג של עבריינות תעסוקתית מתייחס לכל מגוון העבירות המבוצעות על-ידי מועסק  כנגד הארגון המעסיק. אילו יכולות להיות עבירות פליליות , חריגות נוהליות או אתיות כאשר המכנה המשותף ביניהן הוא העדפת האינטרס האישי על פני אינטרס הארגון. האינטרס האישי יכול להיות כלכלי,מעמדי או אידיאולוגי.